Blockchain

3 júna, 2019 0 Od cryptoattention

Krypto Slovník

Základná definícia otázky čo je to blockchain je, že ide o decentralizovanú verejnú databázu transakcií, ktorá funguje na základe kryptografie.

Nazýva sa aj veľkou účtovnou knihou, do ktorej sa zapíše každá transakcia a všetci ju môžu vidieť. Všetky dáta (transakcie) sa ukladajú do samostatných úložísk, zvaných bloky a tie sa zaradia chronologicky do reťazca jeden za druhým (chain). Každý nový blok obsahuje transformáciu toho predchádzajúceho, čím sú spojené a celý proces sa opakuje.

Záznamy o takýchto prevodoch si môže pozrieť každý, kto má verejne prístupný kľuč. Preto to, čo je už raz zapísané v blockchaine, je zabezpečené a nemožno to nijak spochybniť alebo meniť. Každý ďalší záznam sa zapíše do ďalšieho bloku a preto sú transakcie nezvratné.

Pre viac informácií si prečítajte náš článok “Čo je to technológia blockchain?“.