Získajte dividendy s CryptoAttention

Prostredníctvom propagačnej kampane CryptoAttention si môžete zadarmo zaistiť tzn. podiely na základe ktorých budete získavať pravidelné dividendy.

Podrobný videonávod, ako vyplniť formulár

Ako to funguje a na čo mi podiely budú ?

CryptoAttention je novovzniknutý informačný web zameraný na airdropy a denne aktualizované správy o kryptomenách. Rozhodli sme sa, že nebudeme investovať prostriedky do marketingu, ale rozdelíme časť ziskov medzi užívateľov, ktorí nám pomôžu CryptoAttention rozšíriť a stanú sa tak neoddeliteľnou súčasťou tejto skvelej komunity. Zapojení užívatelia si tak zaistia pravidelné dividendy, ktoré im budú vyplácané počas celého fungovania CryptoAttention.

Celý koncept je postavený na tzn. tokenizácii. Rozdávame celkovo 5000 podielov, ktoré budú mať ako celok hodnotu 20% z celého zisku CryptoAttention. Zvyšných 80% je určený na veškeré výdaje spojené so správou webu, ďalší rozvoj a v neposlednom rade ako odmena pre redaktorov, ktorých mienime postupne naberať. Užívatelia, ktorí sa do našej propagačnej kampane zapoja, si tak získajú pravidelné dividendy, ktoré budú vyplácané na mesačnej báze.

Ako a koľko podielov môžem získať ?

Získanie tokenov je naozaj jednoduché. Stačí správne vyplniť formulár a vykonať sociálne úlohy, ktoré sú v ňom opísané. Celý proces Vám nezaberie viac ako 5 minút.

Po vyplnení formulára získavate 1 podiel. Nieje to však všetko! Môžete získať ďalší podiel za každého partnera, ktorý formulár vyplní a uvedie tam Vaše používateľské meno.

Pokiaľ máte o našu marketingovú kampaň záujem, tak nám môžete kedykoľvek napísať a informovať sa aký je Váš status, koľko máte partnerov, alebo sa jednoducho obráťte s akoukoľvek otázkou.

Odkiaľ sa berú zisky a aké vysoké budú dividendy ?

Ako už bolo spomenuté, CryptoAttention je informačný web zameraný na denné správy o kryptomenách a na airdropy, ktoré sú zalistované na coinmarketcape, alebo len majú obrovský potenciál. Zisky sa tak berú z airdropov a všetkých provízií, ktoré je vďaka nim možné získať. Na našom webe sa taktiež nachádzajú reklamy, ktoré sú skvelým zdrojom príjmu.

Príjmy CryptoAttention sú variabilné a celý web je pre zatiaľ v plienkach. Nieje tak možné predvídať ako vysoké budú dividendy. Čím viac sa bude CryptoAttention rozrastať, čím väčšie budú interakcie na webe a o čo kvalitnejšie airdropy budú k dispozícii, tým vyššie budú dividendy všetkých zúčastnených. Výška provízií je tak vo Vaších rukách.

Príklad výpočtu provízií. (Čísla sú len orientačné)

CryptoAttention zarobil za posledný mesiac 5000€ z reklám a 5000€ bolo distribuovaných v rôznych kryptomenách z airdropov. Celkový príjem je tak 10 000€.

80% = 8000€ ide na výdaje spojené so správou webu, rozdeľuje sa medzi tvorcov obsahu (redaktorov) a na ďalší rozvoj.

20% = 2000€ bude rozdelených medzi držiteľov podielov.

Pokiaľ sa Vám v tejto propagačnej kampani podarilo získať 1000 podielov z celkového počtu 5000, tak Vám náleží 20 % z 2000€. Na Vašu coinbase peňaženku Vám tak bude odoslaných 400€.

Kde mi budú zasielané dividendy ?

Ako sme už naznačili, tak dividendy budeme zasielať na peňaženku Coinbase. Dôvodov prečo sme zvolili túto peňaženku je viaccero. Je to naozaj rozšírená peňaženka (minimálne ju má vytvorenú väčšina krypto komunity), je užívateľsky prívetivá a jednoduchá, je možné na nej meniť svoje kryptomeny na fiat, užívatelia môžu na nej získať 36USD v kryptomenách zdarma a snáď najdôležitejší faktor je, že v rámci Coinbase je možné rozosielať kryptomeny bez poplatkov. Čo v konečnom výsledku znižuje náklady.

Kedy sa propagačná kampaň CryptoAttention ukončí ?

Propagačná kampaň CryptoAttention bude ukončená po rozdaní všetkých podielov. Vyplácanie dividend sa tak spustí v mesiac nasledujúci po mesiaci ukončenia. Do budúcna však plánujeme vytvoriť ďalšie zaujímavé akcie. Touto akciou určite nekončíme, len začíname.